Om IPA-Køge

International Police Association

Lokalforeningen i Køge
IPA-KøgeIPA-Køge blev stiftet d. 26. september 2002 .


Initiativtager var den daværende chef for Kriminalpolitiet i Køge, Kriminalinspektør Bruno Juul.


Forud for stiftelsen havde nedennævnte stillet sig til rådighed for en kommende bestyrelse

politiassessor Karsten Pedersen

vicepolitikommissær Gösta Olsson

politiassistent Gitte Rosenstrøm

politiassistent Erik Ohmsen.


De 5 ovennævnte blev valgt til IPA-Køges første bestyrelse.  Bruno Juul blev valgt som formand og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Pedersen som næstformand,  Gösta Olsson som aktivitetsleder, Gitte Rosenstrøm som kasserer og Erik Ohmsen som sekretær.Fra "dag 1" har der været stor tilslutning til foreningen, som hurtigt nåede op på ca. 100 medlemmer (styrken på Køge Politigård var ca. 125 personer).  På trods af politireformen er det lykkedes IPA-Køge at fastholde en solid medlemsskare.  I 2014 var der 92 medlemmer i IPA-Køge.


IPA-Køges force er bl.a., at alle arrangementer altid afholdes "med ledsager" - og nogle gange med familie.  Deltagelsen ved de mange forskelligartede arrangenter har varieret vara 30 til 80 deltagere.


IPA-Køge er fortsat sund og livskraftig, og den siddende bestyrelse fortsætter IPA-Køges sociale og kulturelle linie.


Formænd gennem tiderne:

Bruno Juul

Peter Ludvig Jørgensen

Preben Moliin

Kai Damgaard