Bliv medlem

International Police Association

Lokalforeningen i KøgeDu skal først og fremmest være medlem af International Police Association Danmark (IPA-DK)

Indmeldelse sker på hjemmesiden IPA-dk.dk (klik hér)


Medlemskab af IPA Danmark koster 20 kr. pr. måned og kan søges af:


Alle tjenestegørende og pensionerede polititjenestemænd, samt andre ansatte i politiet, som er aflønnet af Rigspolitichefen/politikredsene som fast ansat og har mindst 3 måneders anciennitet.

Ægtefæller/samlever efter et medlem, der er afgået ved døden.

Kontingentet trækkes automatisk i lønnen via "Sprogforbundet" (pensionister  får en opkrævning)
Medlemmer af IPA-DK kan blive medlem af IPA-Køge

Indmeldelse sker ved at sende en e-mail til  IPA-Køges kasserer Peter Ludvig Ladegaard

e-mail:   peter@smilepost.dk  med oplysning om:

fulde navn

cpr-nr

tjenestested

bopælsadresse

e-mailadr.

tlf.nr.


Spørgsmål vedr.  af IPA-Køge kan også rettes til IPA-Køges formand på Lokalpolitistationen i Køge - fagleder/konsulent / fhv. vicekriminalkommissær Kai Damgaard - Efterforskningssektionen


Medlemskab af IPA-Køge koster 10 kr. pr. måned og kan søges af samme gruppe, som er medlem af IPA-DK


Er du medlem af "Store-IPA" (IPA-DK), kan du også blive medlem af IPA-Køge.

Man kan godt være medlem af flere  IPAs lokalforeninger på samme tid.

Kontingentet trækkes automatisk i lønnen via "Sprogforbundet (pensionister får en opkrævning fra kassereren).