16-03-15 - Den Blå Planet

International Police Association

Lokalforeningen i Køge
Mandag d. 16.  marts 2015 -  familietur -

besøg i "Den Blå Planet" med ca. 60 deltagere

- efterfølgende spisning i Meyers café -
retur til Galleri - afholdte arrangementer